O robotyce

Co to jest Robotyka Przemysłowa?

Robotyka przemysłowa to dziedzina wiedzy technicznej zajmująca się budową robotów, ich sterowaniem, programowaniem i zastosowaniem w ogólnie pojętym przemyśle.
Inne dziedziny robotyki dotyczą wykorzystania robotów w medycynie, administracji, transporcie, usługach, budownictwie, rolnictwie, do celów wojskowych, w przestrzeni kosmicznej oraz rozrywce.

W przemyśle maszynowym roboty są stosowane do obsługi pras i obrabiarek oraz w montażu w takich procesach produkcyjnych jak:

  • odlewnictwo
  • spawalnictwo
  • lakiernictwo

Zastępują w/w procesach coraz częściej pracę człowieka, szczególnie gdy wymagany jest duży wysiłek fizyczny, bądź człowiek jest narażony na działanie szkodliwych czynników, np. niskiej lub wysokiej temperatury, zanieczyszczeń chemicznych czy również w przypadku promieniowania.

Robotyka przemysłowa w Polsce

Polskie firmy z roku na rok prężniej inwestują w roboty przemysłowe, których zakres zastosowań zwiększa się nieustannie wraz z rozwojem technologii.

Robotyzacja rodzimych przedsiębiorstw stała się koniecznością, jeżeli chcą one zyskać przewagę konkurencyjną – zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym.

Polski rynek robotyki przemysłowej jest nadal przez wielu specjalistów z branży uważany za rynek wschodzący. Jednakże z uwagi na fakt, że są tu praktycznie wszyscy kluczowi dostawcy robotów przemysłowych, można powiedzieć, że pod względem dostępu do technologii i wsparcia serwisowego Polska w niczym nie ustępuje innym rynkom europejskim.

Wielu specjalistów jest zgodnych, że krajowy rynek robotów przemysłowych rozwija się bardzo dynamicznie. Według danych Międzynarodowej Federacji Robotyki IFR w 2013 r. dostarczono na nasz rynek 692 roboty, w 2014 r. było to już 1267, a w 2015 r. osiągnięto rekordowe 1795 sztuk. Daje to wzrost w ciągu dwóch lat o ponad 259%. Również rok 2017 zapowiada się rekordowo. Przyczyną takiego rozwoju jest zarówno mała dostępność pracowników, jak i wzrost świadomości wśród klientów odnośnie korzyści, jakie oferują roboty w stosunku do innych rozwiązań.

Z drugiej strony wielu przedsiębiorców nie jest świadomych zalet nowoczesnych technologii, w związku z czym trudno jest im samodzielnie odnaleźć tzw. wąskie gardła produkcji, w których roboty mogłyby odegrać znaczącą rolę. Wyniki badania GUS wskazują, że ok. 3/4 przedsiębiorstw przemysłowych i usługowych, które w latach 2012-2014 nie wdrożyły innowacji, jako przyczynę podały brak przekonującego powodu dla ich wprowadzenia. Przedsiębiorstwa, tłumacząc swoją bierność, wskazywały przede wszystkim na brak dobrych pomysłów na innowacje. Pozostałe podmioty rozważały wdrożenie innowacji, ale napotkane bariery okazały się dla nich nie do przejścia. Co czwarte przedsiębiorstwo przemysłowe jako najbardziej znaczącą barierę wskazało brak możliwości finansowania innowacji ze źródeł wewnętrznych przedsiębiorstwa. W efekcie, wskaźnik gęstości robotyzacji wciąż kształtuje się na bardzo niskim poziomie 28 (liczba robotów przypadająca na 10 tys. pracowników przemysłu) – na tle Europy (gdzie średnio wynosi 85) oraz świata (średnio 69, a w najbardziej rozwiniętych technologicznie krajach, takich jak Japonia czy Korea Płd., sięga nawet 530)…

 

Czytaj więcej: Raport: Robotyka przemysłowa w Polsce [16.12.2016].